VIDEO CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…

Giới thiệu quý độc giả chủ đề CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 1546 lượt xem và 14 lượt thích. Chuyển thể từ truyện ngắn CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ Biên kịch: THUẬN CHÂU Biên tập: NGUYỄN THỊ THU HUỆ Đạo diễn phim: TRẦN ANH PHƯƠNG Người thiết kế: TRƯƠNG ĐỨC HẢI Âm nhạc: HOÀNG LƯƠNG Âm thanh: ĐOÀN ĐÌNH TRUNG HỒ Montage HẢI Phó đạo diễn: NGUYỄN LÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÚ Trợ lý Giám đốc: TRẦN TÙNG Thư ký Giám đốc: VIỆT LAN Phó Giám đốc: TRẦN ANH HÙNG Ánh sáng: HOÀNG CHIẾN, THANH BÌNH Trang điểm: NGUYỄN THỊ LÂM Đạo cụ: TRẦN ANH Trang Trang trí: NVG VTRVAN PHẠM THỦY Âm thanh: MINH TÂM, MINH THU Đồ họa vi tính: THÀNH LONG Đạo diễn: PHẠM TUẤN Diễn viên trong phim: MAI HUỆ … Mai THU HÙNG … Yến MINH THÀNH … TRƯỜNG PHÚ THẮNG … chồng Mai TRẦN HẠNH … Bảo vệ THU HUYỀN … Bạn Cam Lan Minh … Bạn Cam xóm THU VÂN … bạn Yến Hoài VŨ … bạn Yến LAN PHƯƠNG … bạn Yến Mai Lâm … bạn Yến THU HỒNG .. ĐỨC ANH … con Mai Với sự tham gia của các Diễn viên: VIỆT TÚ, ANH DŨNG, TRẦN BẢY, HỒNG HẠNH, THU VÂN, HÒA NỮ, THANH HÀ, LÊ TUẤN và tập thể sinh viên lớp QLĐ 41A, Trường ĐHNN I – Hà Nội. .

Xem video CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…

Xem chi tiết CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…

Chuyển thể từ truyện ngắn CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ Biên kịch: THUẬN CHÂU Biên tập: NGUYỄN THỊ THU HUỆ Đạo diễn phim: TRẦN ANH PHƯƠNG Người thiết kế: TRƯƠNG ĐỨC HẢI Âm nhạc: HOÀNG LƯƠNG Âm thanh: ĐOÀN ĐÌNH TRUNG HỒ Montage HẢI Phó đạo diễn: NGUYỄN LÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÚ Trợ lý Giám đốc: TRẦN TÙNG Thư ký Giám đốc: VIỆT LAN Phó Giám đốc: TRẦN ANH HÙNG Ánh sáng: HOÀNG CHIẾN, THANH BÌNH Trang điểm: NGUYỄN THỊ LÂM Đạo cụ: TRẦN ANH Trang Trang trí: NVG VTRVAN PHẠM THỦY Âm thanh: MINH TÂM, MINH THU Đồ họa vi tính: THÀNH LONG Đạo diễn: PHẠM TUẤN Diễn viên trong phim: MAI HUỆ … Mai THU HÙNG … Yến MINH THÀNH … TRƯỜNG PHÚ THẮNG … chồng Mai TRẦN HẠNH … Bảo vệ THU HUYỀN … Bạn Cam Lan Minh … Bạn Cam xóm THU VÂN … bạn Yến Hoài VŨ … bạn Yến LAN PHƯƠNG … bạn Yến Mai Lâm … bạn Yến THU HỒNG .. ĐỨC ANH … con Mai Với sự tham gia của các Diễn viên: VIỆT TÚ, ANH DŨNG, TRẦN BẢY, HỒNG HẠNH, THU VÂN, HÒA NỮ, THANH HÀ, LÊ TUẤN và tập thể sinh viên lớp QLĐ 41A, Trường ĐHNN I – Hà Nội. ..CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…. Chuyển thể từ truyện ngắn CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ Biên kịch: THUẬN CHÂU Biên tập: NGUYỄN THỊ THU HUỆ Đạo diễn phim: TRẦN ANH PHƯƠNG Người thiết kế: TRƯƠNG ĐỨC HẢI Âm nhạc: HOÀNG LƯƠNG Âm thanh: ĐOÀN ĐÌNH TRUNG HỒ Montage HẢI Phó đạo diễn: NGUYỄN LÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÚ Trợ lý Giám đốc: TRẦN TÙNG Thư ký Giám đốc: VIỆT LAN Phó Giám đốc: TRẦN ANH HÙNG Ánh sáng: HOÀNG CHIẾN, THANH BÌNH Trang điểm: NGUYỄN THỊ LÂM Đạo cụ: TRẦN ANH Trang Trang trí: NVG VTRVAN PHẠM THỦY Âm thanh: MINH TÂM, MINH THU Đồ họa vi tính: THÀNH LONG Đạo diễn: PHẠM TUẤN Diễn viên trong phim: MAI HUỆ … Mai THU HÙNG … Yến MINH THÀNH … TRƯỜNG PHÚ THẮNG … chồng Mai TRẦN HẠNH … Bảo vệ THU HUYỀN … Bạn Cam Lan Minh … Bạn Cam xóm THU VÂN … bạn Yến Hoài VŨ … bạn Yến LAN PHƯƠNG … bạn Yến Mai Lâm … bạn Yến THU HỒNG .. ĐỨC ANH … con Mai Với sự tham gia của các Diễn viên: VIỆT TÚ, ANH DŨNG, TRẦN BẢY, HỒNG HẠNH, THU VÂN, HÒA NỮ, THANH HÀ, LÊ TUẤN và tập thể sinh viên lớp QLĐ 41A, Trường ĐHNN I – Hà Nội. .. CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…. Chuyển thể từ truyện ngắn CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ Biên kịch: THUẬN CHÂU Biên tập: NGUYỄN THỊ THU HUỆ Đạo diễn phim: TRẦN ANH PHƯƠNG Người thiết kế: TRƯƠNG ĐỨC HẢI Âm nhạc: HOÀNG LƯƠNG Âm thanh: ĐOÀN ĐÌNH TRUNG HỒ Montage HẢI Phó đạo diễn: NGUYỄN LÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÚ Trợ lý Giám đốc: TRẦN TÙNG Thư ký Giám đốc: VIỆT LAN Phó Giám đốc: TRẦN ANH HÙNG Ánh sáng: HOÀNG CHIẾN, THANH BÌNH Trang điểm: NGUYỄN THỊ LÂM Đạo cụ: TRẦN ANH Trang Trang trí: NVG VTRVAN PHẠM THỦY Âm thanh: MINH TÂM, MINH THU Đồ họa vi tính: THÀNH LONG Đạo diễn: PHẠM TUẤN Diễn viên trong phim: MAI HUỆ … Mai THU HÙNG … Yến MINH THÀNH … TRƯỜNG PHÚ THẮNG … chồng Mai TRẦN HẠNH … Bảo vệ THU HUYỀN … Bạn Cam Lan Minh … Bạn Cam xóm THU VÂN … bạn Yến Hoài VŨ … bạn Yến LAN PHƯƠNG … bạn Yến Mai Lâm … bạn Yến THU HỒNG .. ĐỨC ANH … con Mai Với sự tham gia của các Diễn viên: VIỆT TÚ, ANH DŨNG, TRẦN BẢY, HỒNG HẠNH, THU VÂN, HÒA NỮ, THANH HÀ, LÊ TUẤN và tập thể sinh viên lớp QLĐ 41A, Trường ĐHNN I – Hà Nội. .. CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…. Chuyển thể từ truyện ngắn CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ Biên kịch: THUẬN CHÂU Biên tập: NGUYỄN THỊ THU HUỆ Đạo diễn phim: TRẦN ANH PHƯƠNG Người thiết kế: TRƯƠNG ĐỨC HẢI Âm nhạc: HOÀNG LƯƠNG Âm thanh: ĐOÀN ĐÌNH TRUNG HỒ Montage HẢI Phó đạo diễn: NGUYỄN LÂN PHƯƠNG, NGUYỄN VIỆT TÚ Trợ lý Giám đốc: TRẦN TÙNG Thư ký Giám đốc: VIỆT LAN Phó Giám đốc: TRẦN ANH HÙNG Ánh sáng: HOÀNG CHIẾN, THANH BÌNH Trang điểm: NGUYỄN THỊ LÂM Đạo cụ: TRẦN ANH Trang Trang trí: NVG VTRVAN PHẠM THỦY Âm thanh: MINH TÂM, MINH THU Đồ họa vi tính: THÀNH LONG Đạo diễn: PHẠM TUẤN Diễn viên trong phim: MAI HUỆ … Mai THU HÙNG … Yến MINH THÀNH … TRƯỜNG PHÚ THẮNG … chồng Mai TRẦN HẠNH … Bảo vệ THU HUYỀN … Bạn Cam Lan Minh … Bạn Cam xóm THU VÂN … bạn Yến Hoài VŨ … bạn Yến LAN PHƯƠNG … bạn Yến Mai Lâm … bạn Yến THU HỒNG .. ĐỨC ANH … con Mai Với sự tham gia của các Diễn viên: VIỆT TÚ, ANH DŨNG, TRẦN BẢY, HỒNG HẠNH, THU VÂN, HÒA NỮ, THANH HÀ, LÊ TUẤN và tập thể sinh viên lớp QLĐ 41A, Trường ĐHNN I – Hà Nội. .

HOT  VIDEO Thương Qúa Việt Nam Karaoke Nhạc Sống
Tag CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…

phim việt nam, phim viet nam xua,phim viet nam cu,nhatbun91 phim viet nam,phim viet nam nhatbun91,phim viet nam moi nhat,phim viet nam hay nhat,phim viet nam hay nhat ngay xua,phim viet nam hay nhat vtv3,cau chuyen mua xuan,phim cau chuyen mua xuan,câu chuyện mùa xuân,phim câu chuyện mùa xuân,mai hue,mai huê,dien vien mai hue,diễn viên mai huê,phu thang,thu thang,tran hanh,dien vien tran hanh,nghe sy tran hanh, #CÂU #CHUYỆN #MÙA #XUÂN #phim #Việt #Nam #Mai #Huê #Phú #Thăng #Thu #Hằng #Trần #Hạnh

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…


Tác giả: Phim Việt Nam cũ – nhatbun91

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xây Dựng

2 thoughts on “VIDEO CÂU CHUYỆN MÙA XUÂN (phim Việt Nam – 1999) – Mai Huê, Phú Thăng, Thu Hằng, Trần Hạnh…”

Leave a Comment