VIDEO 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể

Giới thiệu quý độc giả chủ đề 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể. Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 41928 lượt xem và 2137 lượt thích. ✅ Video này chứa tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp của Phần 107 của Đạo luật Bản quyền. Tất cả các quyền dành cho chủ sở hữu bản quyền. ✅ Video này bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp trong phần 107 của Đạo luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền. ⚠ Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ: BibimbapBap123@gmail.com (Hiện tại Bắp không nhận đăng quảng cáo và hợp tác đóng góp truyện vì lý do cá nhân. Chúng tôi rất tiếc vì bản quyền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.) ⚠ Vui lòng không cắt và tải lại các video của kênh dưới mọi hình thức. ⚠ Âm thanh và âm nhạc trong video thuộc bản quyền của translateound.com và www.soundstripe.com. Photo by ༂ Bắp sinh năm 1992 và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, Texas. Có tổng cộng 4 kênh Youtube chính thức với 4 nội dung khác nhau, bao gồm: ༄ ༂ Bibimbap Bap (Đọc Truyện Ma) ༄ ༂ Gia Đình Bibimbap Bap (Vblog, du lịch, ẩm thực, thử thách và hoạt động thường ngày), chia sẻ về cuộc sống của Bắp tại Mỹ ) ༂ Bibimbap Bap – Phim Ma Bap Kể (Bình luận và nhận xét, bình luận về phim ma mà Bắp đã xem.) ༄ ༂ Bibimbap SCP (Kênh kể những câu chuyện kinh dị về tổ chức SCP và các SCP có số hiệu từ 0 đến 4999, hiện đã ngừng hoạt động vì bản quyền lý do). Bap không có tài khoản phụ, chỉ sử dụng các tài khoản bên dưới. ✿Bap’s facebook: Trinh Ho (Hơn 80.000 người theo dõi) (hoặc search “Bibimbap321” để tìm hiểu) Link Facebook: ✿Instagram: Bibimbap123 ✿Facebook Fanpage: Bibimbap Bap ✿Tiktok: bibimbap.bap ♥ Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bắp ♥. Mãi mãi ༂ Yêu mãi mãi ♥ ℒℴѵe ♥ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ L Oᶰᶜᵉ Porumb꧁ ༺ ༒ ༻ ꧂ ❤Bibimbap❤

Xem video 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể

Xem chi tiết 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể

✅ Video này chứa tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp của Phần 107 của Đạo luật Bản quyền. Tất cả các quyền dành cho chủ sở hữu bản quyền. ✅ Video này bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp trong phần 107 của Đạo luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền. ⚠ Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ: BibimbapBap123@gmail.com (Hiện tại Bắp không nhận đăng quảng cáo và hợp tác đóng góp truyện vì lý do cá nhân. Chúng tôi rất tiếc vì bản quyền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.) ⚠ Vui lòng không cắt và tải lại các video của kênh dưới mọi hình thức. ⚠ Âm thanh và âm nhạc trong video thuộc bản quyền của translateound.com và www.soundstripe.com. Photo by ༂ Bắp sinh năm 1992 và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, Texas. Có tổng cộng 4 kênh Youtube chính thức với 4 nội dung khác nhau, bao gồm: ༄ ༂ Bibimbap Bap (Đọc Truyện Ma) ༄ ༂ Gia Đình Bibimbap Bap (Vblog, du lịch, ẩm thực, thử thách và hoạt động thường ngày), chia sẻ về cuộc sống của Bắp tại Mỹ ) ༂ Bibimbap Bap – Phim Ma Bap Kể (Bình luận và nhận xét, bình luận về phim ma mà Bắp đã xem.) ༄ ༂ Bibimbap SCP (Kênh kể những câu chuyện kinh dị về tổ chức SCP và các SCP có số hiệu từ 0 đến 4999, hiện đã ngừng hoạt động vì bản quyền lý do). Bap không có tài khoản phụ, chỉ sử dụng các tài khoản bên dưới. ✿Bap’s facebook: Trinh Ho (Hơn 80.000 người theo dõi) (hoặc search “Bibimbap321” để tìm hiểu) Link Facebook: ✿Instagram: Bibimbap123 ✿Facebook Fanpage: Bibimbap Bap ✿Tiktok: bibimbap.bap ♥ Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bắp ♥. Mãi mãi ༂ Yêu mãi mãi ♥ ℒℴѵe ♥ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ L Oᶰᶜᵉ Porumb꧁ ༺ ༒ ༻ ꧂ ❤Bibimbap❤.3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể. ✅ Video này chứa tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp của Phần 107 của Đạo luật Bản quyền. Tất cả các quyền dành cho chủ sở hữu bản quyền. ✅ Video này bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp trong phần 107 của Đạo luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền. ⚠ Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ: BibimbapBap123@gmail.com (Hiện tại Bắp không nhận đăng quảng cáo và hợp tác đóng góp truyện vì lý do cá nhân. Chúng tôi rất tiếc vì bản quyền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.) ⚠ Vui lòng không cắt và tải lại các video của kênh dưới mọi hình thức. ⚠ Âm thanh và âm nhạc trong video thuộc bản quyền của translateound.com và www.soundstripe.com. Photo by ༂ Bắp sinh năm 1992 và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, Texas. Có tổng cộng 4 kênh Youtube chính thức với 4 nội dung khác nhau, bao gồm: ༄ ༂ Bibimbap Bap (Đọc Truyện Ma) ༄ ༂ Gia Đình Bibimbap Bap (Vblog, du lịch, ẩm thực, thử thách và hoạt động thường ngày), chia sẻ về cuộc sống của Bắp tại Mỹ ) ༂ Bibimbap Bap – Phim Ma Bap Kể (Bình luận và nhận xét, bình luận về phim ma mà Bắp đã xem.) ༄ ༂ Bibimbap SCP (Kênh kể những câu chuyện kinh dị về tổ chức SCP và các SCP có số hiệu từ 0 đến 4999, hiện đã ngừng hoạt động vì bản quyền lý do). Bap không có tài khoản phụ, chỉ sử dụng các tài khoản bên dưới. ✿Bap’s facebook: Trinh Ho (Hơn 80.000 người theo dõi) (hoặc search “Bibimbap321” để tìm hiểu) Link Facebook: ✿Instagram: Bibimbap123 ✿Facebook Fanpage: Bibimbap Bap ✿Tiktok: bibimbap.bap ♥ Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bắp ♥. Mãi mãi ༂ Yêu mãi mãi ♥ ℒℴѵe ♥ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ L Oᶰᶜᵉ Porumb꧁ ༺ ༒ ༻ ꧂ ❤Bibimbap❤. 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể. ✅ Video này chứa tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp của Phần 107 của Đạo luật Bản quyền. Tất cả các quyền dành cho chủ sở hữu bản quyền. ✅ Video này bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp trong phần 107 của Đạo luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền. ⚠ Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ: BibimbapBap123@gmail.com (Hiện tại Bắp không nhận đăng quảng cáo và hợp tác đóng góp truyện vì lý do cá nhân. Chúng tôi rất tiếc vì bản quyền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.) ⚠ Vui lòng không cắt và tải lại các video của kênh dưới mọi hình thức. ⚠ Âm thanh và âm nhạc trong video thuộc bản quyền của translateound.com và www.soundstripe.com. Photo by ༂ Bắp sinh năm 1992 và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, Texas. Có tổng cộng 4 kênh Youtube chính thức với 4 nội dung khác nhau, bao gồm: ༄ ༂ Bibimbap Bap (Đọc Truyện Ma) ༄ ༂ Gia Đình Bibimbap Bap (Vblog, du lịch, ẩm thực, thử thách và hoạt động thường ngày), chia sẻ về cuộc sống của Bắp tại Mỹ ) ༂ Bibimbap Bap – Phim Ma Bap Kể (Bình luận và nhận xét, bình luận về phim ma mà Bắp đã xem.) ༄ ༂ Bibimbap SCP (Kênh kể những câu chuyện kinh dị về tổ chức SCP và các SCP có số hiệu từ 0 đến 4999, hiện đã ngừng hoạt động vì bản quyền lý do). Bap không có tài khoản phụ, chỉ sử dụng các tài khoản bên dưới. ✿Bap’s facebook: Trinh Ho (Hơn 80.000 người theo dõi) (hoặc search “Bibimbap321” để tìm hiểu) Link Facebook: ✿Instagram: Bibimbap123 ✿Facebook Fanpage: Bibimbap Bap ✿Tiktok: bibimbap.bap ♥ Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bắp ♥. Mãi mãi ༂ Yêu mãi mãi ♥ ℒℴѵe ♥ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ L Oᶰᶜᵉ Porumb꧁ ༺ ༒ ༻ ꧂ ❤Bibimbap❤. 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể. ✅ Video này chứa tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp của Phần 107 của Đạo luật Bản quyền. Tất cả các quyền dành cho chủ sở hữu bản quyền. ✅ Video này bao gồm tài liệu được bảo vệ bởi các quy tắc sử dụng hợp pháp trong phần 107 của Đạo luật bản quyền. Tất cả các quyền được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền. ⚠ Mọi thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ: BibimbapBap123@gmail.com (Hiện tại Bắp không nhận đăng quảng cáo và hợp tác đóng góp truyện vì lý do cá nhân. Chúng tôi rất tiếc vì bản quyền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.) ⚠ Vui lòng không cắt và tải lại các video của kênh dưới mọi hình thức. ⚠ Âm thanh và âm nhạc trong video thuộc bản quyền của translateound.com và www.soundstripe.com. Photo by ༂ Bắp sinh năm 1992 và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, Texas. Có tổng cộng 4 kênh Youtube chính thức với 4 nội dung khác nhau, bao gồm: ༄ ༂ Bibimbap Bap (Đọc Truyện Ma) ༄ ༂ Gia Đình Bibimbap Bap (Vblog, du lịch, ẩm thực, thử thách và hoạt động thường ngày), chia sẻ về cuộc sống của Bắp tại Mỹ ) ༂ Bibimbap Bap – Phim Ma Bap Kể (Bình luận và nhận xét, bình luận về phim ma mà Bắp đã xem.) ༄ ༂ Bibimbap SCP (Kênh kể những câu chuyện kinh dị về tổ chức SCP và các SCP có số hiệu từ 0 đến 4999, hiện đã ngừng hoạt động vì bản quyền lý do). Bap không có tài khoản phụ, chỉ sử dụng các tài khoản bên dưới. ✿Bap’s facebook: Trinh Ho (Hơn 80.000 người theo dõi) (hoặc search “Bibimbap321” để tìm hiểu) Link Facebook: ✿Instagram: Bibimbap123 ✿Facebook Fanpage: Bibimbap Bap ✿Tiktok: bibimbap.bap ♥ Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bắp ♥. Mãi mãi ༂ Yêu mãi mãi ♥ ℒℴѵe ♥ Yᵒᵘ Oᶰˡʸ L Oᶰᶜᵉ Porumb꧁ ༺ ༒ ༻ ꧂ ❤Bibimbap❤

HOT  VIDEO Ngoại Ô Buồn, Căn Nhà Ngoại Ô - Những Ca Khúc Nhạc Lính Bolero Hay Nhất 2020 Ý LINH
Tag 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể

phim kinh dị, [vid_tags], #Giờ #Sáng #Gặp #Tập #Phim #Bắp #Kể

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể


Tác giả: Bibimbap Bắp – Phim Ma Bắp Kể

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xây Dựng

40 thoughts on “VIDEO 3 Giờ Sáng Gặp Ma – Tập 1 II Phim Ma Bắp Kể”

 1. coi lại vẫn rất hay iu bắp nà>< (mik thấy có mấy bn bảo "phim này bắp kể r mà nhỉ" thì ở phần intro bắp đã ghi rõ là kể từ 2019 r ạk, chắc do hồi đó dính bản quyền j đấy nên mới xoá r h đăng lại í ko có j lạ đâu nên đừng hỏi kỉu v nữa ;-;)

  Reply
 2. TADAA BÀI NÀY HAY LẮM NÈ

  NAKOTO:TÊN LÀ GÌ

  CORONA:EM TÊN LÀ CORONA

  NAKOTO:TÊN BỐ

  CORONA:TRUNG QUỐC Ạ !

  NAKOTO:TÊN MẸ

  CORONA:VŨ HÁN Ạ !

  NAKOTO:THÍCH AI CHƯA

  CORONA:EM CRUSH ẤN ĐỘ

  NAKOTO:ĐỊNH ĐI ĐÂU

  CORONA:EM ĐỊNH SANG VIỆT NAM CHƠI

  NAKOTO:CÁI GÌ ?!

  "NHẢY DO ĐẠP"

  NAKOTO:CÚT CÚT CÚT

  NAKOTO:CÚT KHỎI VIỆT NAM TAO KO TIẾP

  CORONA:HUHUHU VẬY EM VỀ VỚI BỐ MẸ EM HUHUHU

  ALL BÀ CON DÂN VIỆT NAM :HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

  Reply
 3. Nói hên thì cũng k đúng, mình vs chị mình cách nhau tận 14t, nên chẳng có j để tranh nhau hết, chính vì thế hệ cũng khác nhau nên khi 2 chị em nói chuyện vs nhau rất là khó, kiểu mình buồn trong lòng hay chuyện học hành cũng v, chị mình k thể nào hỉu dc cho mình, chị toàn la mình là nhìu, nên thật sự mình có chút rất buồn vì điều này ….

  Reply
 4. Em rất chào cj Bắp dễ thương của em ạ!Ngày hôm nay,do em quá bức bối ở trong lòng nên em có 4 điều muốn góp ý với cj Bắp đây ạ.Trước khi đọc thì em muốn cj đọc với 1 tâm thế thật thoải mái và nhẹ nhàng nha,đây chỉ là những góp nhặt rất có thiện ý từ phía em nên cj đừng căng thẳng quá nha.Em muốn cj vừa đọc mà vừa cười bởi dòng bình luận của 1 bé fan đã theo dõi Bắp từ hồi Bắp có vài trăm ng đăng kí ấy. Cj đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đọc chưa ạ? Vâng,nếu cj đã sẵn sàng rùi thì hãy lướt lên và bắt đầu đọc đi ạ,hè hè!!

  1:Đầu tiên Là cj có thể đừng Việt hoá tên nhân vật đc ko ạ?Tại vì khi nghe cj kể cuốn quá thì em sẽ xem lại phim gốc mà cj cứ Việt hoá tên nhân vật như vậy em chả bt đâu là Hoa, đâu là Trang đó ạ. Mặc dù em bt là vì bộ phim đó có quá nhiều nhân vật nên cj mới phải Việt hoá nhưng nếu như vậy thì khi xâu chuỗi lại sẽ rất là rối á cj,điều đó gây nhầm lẫn và rối rắm cho cả em và ng xem nữa ạ. Có khi cj kể nhầm mà cj ko bt mình kể nhầm luôn mà(em quên mất tên vid đó rùi).Em nghĩ là cứ kể đúng tên nhân vật trong phim thì sẽ dễ nhận dạng và khi nhắc đến họ 1 phát là mình bt họ ở phim này, đóng vai này luôn cho đỡ gây hiểu lầm ạ.Cộng thêm nữa là ở 1 số bộ phim thì tên nhân vật đôi lúc sẽ có ý nghĩa mà cj Việt hoá tên nhân vật thì nó mất hết ý nghĩa giồi.

  2:Là cj nên thường xuyên cho những hình ảnh minh hoạ về:gương mặt nhân vật;cách bố trí các đồ đạc trong căn nhà,căn hộ;hoặc những sự vật,sự việc cần có hình ảnh minh hoạ rõ nét để người xem dễ tưởng tượng hơn ấy ạ.Chẳng hạn như về phòng khách thì nếu cj chỉ nói sơ qua là: có tivi, có ghế sofa,có cái bàn ở đây ở đây….thì ai chả bt là kết cấu phòng khách thường sẽ như thế ạ. Thế xong ví dụ như có cảnh đánh nhau mà cj nói là:"Xong ổng lấy cái lọ hoa đánh ABC ở ngoài phòng khách" thì em sẽ thắc mắc là "ủa cái lọ hoa ở đâu?Nó để trên kệ hay trên bàn hay ổng lôi từ trong áo khoác ra cái lọ hoa??". Để tránh có muôn vàn câu hỏi thắc mắc như vậy thì cj nên cho hẳn cái hình ảnh về cái căn phòng khách ấy ra thì em thấy sẽ hợp lý hơn ạ.

  3:Đó là cj có thể đăng lại cái video Phim ma Bắp kể có tên là "Cuộc gọi tương lai-51 phút" đc ko ạ?Em ko rõ nguyên do nào mà cj lại xoá hay YT xoá cái vid đó nữa nhg em thật sự rất mong cj có thế đăng lại cái video đó tại em còn chưa kịp xem nữa.Em để dành nó để xem cùng với lũ bạn mà quanh đi quẩn lại nó bị xoá mất tiêu òi,bùn quá huhu

  4:Điều cuối cùng em muốn nói với cj là CHỊ NÊN DÀNH NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CHẮM SÓC CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ GIA ĐÌNH HƠN.Em thấy cj cực quá hà,NGÀY NÀO cx phải ra video cho bọn em coi hết á,cj có thể LƯỜI BIẾNG HƠN 1 TÝ đc ko? Theo em thì 1 tuần cj ra khoảng 3-4 vid là đẹp.Mà kể cả bọn em ko có j để xem ấy thì em cày lại mấy Phim ma Bắp kể cx đc mà,tại em coi lâu quá nên em quên sạch nội dung hết trơn òi.Với cả thêm nữa,ĐIỀU NÀY THẬT SỰ RẤT QUAN TRỌNG Ạ,ĐÓ là dạo này em bận quá ko có time để coi vid của Bắp nên cj đăng ít thui em còn có thể xem hết ạ.Mà cái tánh của em nó kì lắm,đó là em ko thích bỏ lỡ bất kỳ vid nào của Bắp hết ý nên cj đăng ít thui nha.Em mà bỏ lỡ hoặc ko xem 1 vid nào của Bắp thui là ngày hôm đó em ăn ko ngon, tối em ngủ ko yên lun đó ạ.

  CHỐT LẠI LÀ cj NÊN:
  +)Bỏ hoặc hạn chế việc Việt hoá tên nhân vật=>Giữ nguyên tên nhân vật
  +)Cho thật nhiều hình ảnh minh hoạ hơn để ng xem dễ tưởng tượng hơn ạ.Tại nếu mà hình ảnh thật trong phim khác xa so với hình ảnh mình tưởng tượng qua lời kể của Bắp thì ÔI CON SÔNG QUÊ lắm ạ.
  +)Đăng lại video Phim ma Bắp kể mang tên "Cuộc gọi tương lai-51 phút"
  +)Đăng ít video hơn để DÀNH THỜI GIAN CHĂM SÓC CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU HƠN Ạ

  Dạ em xin hết ạ,đây là những điều khó chịu trong lòng em từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay em mới dám nói nên mong là cj Bắp sẽ thay đổi và cải thiện hết cả 4 điều trên của em nhá. Yêu Bắp ạ!!

  Reply
 5. Em rất chào cj Bắp dễ thương của em ạ!Ngày hôm nay,do em quá bức bối ở trong lòng nên em có 4 điều muốn góp ý với cj Bắp đây ạ.Trước khi đọc thì em muốn cj đọc với 1 tâm thế thật thoải mái và nhẹ nhàng nha,đây chỉ là những góp nhặt rất có thiện ý từ phía em nên cj đừng căng thẳng quá nha.Em muốn cj vừa đọc mà vừa cười bởi dòng bình luận của 1 bé fan đã theo dõi Bắp từ hồi Bắp có vài trăm ng đăng kí ấy. Cj đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đọc chưa ạ? Vâng,nếu cj đã sẵn sàng rùi thì hãy lướt lên và bắt đầu đọc đi ạ,hè hè!!

  1:Đầu tiên Là cj có thể đừng Việt hoá tên nhân vật đc ko ạ?Tại vì khi nghe cj kể cuốn quá thì em sẽ xem lại phim gốc mà cj cứ Việt hoá tên nhân vật như vậy em chả bt đâu là Hoa, đâu là Trang đó ạ. Mặc dù em bt là vì bộ phim đó có quá nhiều nhân vật nên cj mới phải Việt hoá nhưng nếu như vậy thì khi xâu chuỗi lại sẽ rất là rối á cj,điều đó gây nhầm lẫn và rối rắm cho cả em và ng xem nữa ạ. Có khi cj kể nhầm mà cj ko bt mình kể nhầm luôn mà(em quên mất tên vid đó rùi).Em nghĩ là cứ kể đúng tên nhân vật trong phim thì sẽ dễ nhận dạng và khi nhắc đến họ 1 phát là mình bt họ ở phim này, đóng vai này luôn cho đỡ gây hiểu lầm ạ.Cộng thêm nữa là ở 1 số bộ phim thì tên nhân vật đôi lúc sẽ có ý nghĩa mà cj Việt hoá tên nhân vật thì nó mất hết ý nghĩa giồi.

  2:Là cj nên thường xuyên cho những hình ảnh minh hoạ về:gương mặt nhân vật;cách bố trí các đồ đạc trong căn nhà,căn hộ;hoặc những sự vật,sự việc cần có hình ảnh minh hoạ rõ nét để người xem dễ tưởng tượng hơn ấy ạ.Chẳng hạn như về phòng khách thì nếu cj chỉ nói sơ qua là: có tivi, có ghế sofa,có cái bàn ở đây ở đây….thì ai chả bt là kết cấu phòng khách thường sẽ như thế ạ. Thế xong ví dụ như có cảnh đánh nhau mà cj nói là:"Xong ổng lấy cái lọ hoa đánh ABC ở ngoài phòng khách" thì em sẽ thắc mắc là "ủa cái lọ hoa ở đâu?Nó để trên kệ hay trên bàn hay ổng lôi từ trong áo khoác ra cái lọ hoa??". Để tránh có muôn vàn câu hỏi thắc mắc như vậy thì cj nên cho hẳn cái hình ảnh về cái căn phòng khách ấy ra thì em thấy sẽ hợp lý hơn ạ.

  3:Đó là cj có thể đăng lại cái video Phim ma Bắp kể có tên là "Cuộc gọi tương lai-51 phút" đc ko ạ?Em ko rõ nguyên do nào mà cj lại xoá hay YT xoá cái vid đó nữa nhg em thật sự rất mong cj có thế đăng lại cái video đó tại em còn chưa kịp xem nữa.Em để dành nó để xem cùng với lũ bạn mà quanh đi quẩn lại nó bị xoá mất tiêu òi,bùn quá huhu

  4:Điều cuối cùng em muốn nói với cj là CHỊ NÊN DÀNH NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CHẮM SÓC CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ GIA ĐÌNH HƠN.Em thấy cj cực quá hà,NGÀY NÀO cx phải ra video cho bọn em coi hết á,cj có thể LƯỜI BIẾNG HƠN 1 TÝ đc ko? Theo em thì 1 tuần cj ra khoảng 3-4 vid là đẹp.Mà kể cả bọn em ko có j để xem ấy thì em cày lại mấy Phim ma Bắp kể cx đc mà,tại em coi lâu quá nên em quên sạch nội dung hết trơn òi.Với cả thêm nữa,ĐIỀU NÀY THẬT SỰ RẤT QUAN TRỌNG Ạ,ĐÓ là dạo này em bận quá ko có time để coi vid của Bắp nên cj đăng ít thui em còn có thể xem hết ạ.Mà cái tánh của em nó kì lắm,đó là em ko thích bỏ lỡ bất kỳ vid nào của Bắp hết ý nên cj đăng ít thui nha.Em mà bỏ lỡ hoặc ko xem 1 vid nào của Bắp thui là ngày hôm đó em ăn ko ngon, tối em ngủ ko yên lun đó ạ.

  CHỐT LẠI LÀ cj NÊN:
  +)Bỏ hoặc hạn chế việc Việt hoá tên nhân vật=>Giữ nguyên tên nhân vật
  +)Cho thật nhiều hình ảnh minh hoạ hơn để ng xem dễ tưởng tượng hơn ạ.Tại nếu mà hình ảnh thật trong phim khác xa so với hình ảnh mình tưởng tượng qua lời kể của Bắp thì ÔI CON SÔNG QUÊ lắm ạ.
  +)Đăng lại video Phim ma Bắp kể mang tên "Cuộc gọi tương lai-51 phút"
  +)Đăng ít video hơn để DÀNH THỜI GIAN CHĂM SÓC CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU HƠN Ạ

  Dạ em xin hết ạ,đây là những điều khó chịu trong lòng em từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay em mới dám nói nên mong là cj Bắp sẽ thay đổi và cải thiện hết cả 4 điều trên của em nhá. Yêu Bắp ạ!!

  Reply
 6. Em rất chào cj Bắp dễ thương của em ạ!Ngày hôm nay,do em quá bức bối ở trong lòng nên em có 4 điều muốn góp ý với cj Bắp đây ạ. Trước khi đọc thì em muốn cj đọc với 1 tâm thế thật thoải mái và nhẹ nhàng nha,đây chỉ là những góp nhặt rất có thiện ý từ phía em nên cj đừng căng thẳng quá nha.Em muốn cj vừa đọc mà vừa cười bởi dòng bình luận của 1 bé fan đã theo dõi Bắp từ hồi Bắp có vài trăm ng đăng kí ấy. Cj đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đọc chưa ạ? Vâng,nếu cj đã sẵn sàng rùi thì hãy lướt lên và bắt đầu đọc đi ạ,hè hè!!

  1:Đầu tiên Là cj có thể đừng Việt hoá tên nhân vật đc ko ạ?Tại vì khi nghe cj kể cuốn quá thì em sẽ xem lại phim gốc mà cj cứ Việt hoá tên nhân vật như vậy em chả bt đâu là Hoa, đâu là Trang đó ạ. Mặc dù em bt là vì bộ phim đó có quá nhiều nhân vật nên cj mới phải Việt hoá nhưng nếu như vậy thì khi xâu chuỗi lại sẽ rất là rối á cj,điều đó gây nhầm lẫn và rối rắm cho cả em và ng xem nữa ạ. Có khi cj kể nhầm mà cj ko bt mình kể nhầm luôn mà(em quên mất tên vid đó rùi).Em nghĩ là cứ kể đúng tên nhân vật trong phim thì sẽ dễ nhận dạng và khi nhắc đến họ 1 phát là mình bt họ ở phim này, đóng vai này luôn cho đỡ gây hiểu lầm ạ.Cộng thêm nữa là ở 1 số bộ phim thì tên nhân vật đôi lúc sẽ có ý nghĩa mà cj Việt hoá tên nhân vật thì nó mất hết ý nghĩa giồi.

  2:Là cj nên thường xuyên cho những hình ảnh minh hoạ về:gương mặt nhân vật;cách bố trí các đồ đạc trong căn nhà,căn hộ;hoặc những sự vật,sự việc cần có hình ảnh minh hoạ rõ nét để người xem dễ tưởng tượng hơn ấy ạ.Chẳng hạn như về phòng khách thì nếu cj chỉ nói sơ qua là: có tivi, có ghế sofa,có cái bàn ở đây ở đây….thì ai chả bt là kết cấu phòng khách thường sẽ như thế ạ. Thế xong ví dụ như có cảnh đánh nhau mà cj nói là:"Xong ổng lấy cái lọ hoa đánh ABC ở ngoài phòng khách" thì em sẽ thắc mắc là "ủa cái lọ hoa ở đâu?Nó để trên kệ hay trên bàn hay ổng lôi từ trong áo khoác ra cái lọ hoa??". Để tránh có muôn vàn câu hỏi thắc mắc như vậy thì cj nên cho hẳn cái hình ảnh về cái căn phòng khách ấy ra thì em thấy sẽ hợp lý hơn ạ.

  3:Đó là cj có thể đăng lại cái video Phim ma Bắp kể có tên là "Cuộc gọi tương lai-51 phút" đc ko ạ?Em ko rõ nguyên do nào mà cj lại xoá hay YT xoá cái vid đó nữa nhg em thật sự rất mong cj có thế đăng lại cái video đó tại em còn chưa kịp xem nữa.Em để dành nó để xem cùng với lũ bạn mà quanh đi quẩn lại nó bị xoá mất tiêu òi,bùn quá huhu

  4:Điều cuối cùng em muốn nói với cj là CHỊ NÊN DÀNH NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CHẮM SÓC CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ GIA ĐÌNH HƠN.Em thấy cj cực quá hà,NGÀY NÀO cx phải ra video cho bọn em coi hết á,cj có thể LƯỜI BIẾNG HƠN 1 TÝ đc ko? Theo em thì 1 tuần cj ra khoảng 3-4 vid là đẹp.Mà kể cả bọn em ko có j để xem ấy thì em cày lại mấy Phim ma Bắp kể cx đc mà,tại em coi lâu quá nên em quên sạch nội dung hết trơn òi.Với cả thêm nữa,ĐIỀU NÀY THẬT SỰ RẤT QUAN TRỌNG Ạ,ĐÓ là dạo này em bận quá ko có time để coi vid của Bắp nên cj đăng ít thui em còn có thể xem hết ạ.Mà cái tánh của em nó kì lắm,đó là em ko thích bỏ lỡ bất kỳ vid nào của Bắp hết ý nên cj đăng ít thui nha.Em mà bỏ lỡ hoặc ko xem 1 vid nào của Bắp thui là ngày hôm đó em ăn ko ngon, tối em ngủ ko yên lun đó ạ.

  CHỐT LẠI LÀ cj NÊN:
  +)Bỏ hoặc hạn chế việc Việt hoá tên nhân vật=>Giữ nguyên tên nhân vật
  +)Cho thật nhiều hình ảnh minh hoạ hơn để ng xem dễ tưởng tượng hơn ạ.Tại nếu mà hình ảnh thật trong phim khác xa so với hình ảnh mình tưởng tượng qua lời kể của Bắp thì ÔI CON SÔNG QUÊ lắm ạ.
  +)Đăng lại video Phim ma Bắp kể mang tên "Cuộc gọi tương lai-51 phút"
  +)Đăng ít video hơn để DÀNH THỜI GIAN CHĂM SÓC CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU HƠN Ạ

  Dạ em xin hết ạ,đây là những điều khó chịu trong lòng em từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay em mới dám nói nên mong là cj Bắp sẽ thay đổi và cải thiện hết cả 4 điều trên của em nhá. Yêu Bắp ạ!!

  Reply

Leave a Comment