VIDEO 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005)

Giới thiệu quý độc giả chủ đề 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005). Xem chi tiết bên dưới của bài viết. Bài viết đã có 537 lượt xem và 7 lượt thích. Dựa theo truyện ngắn cùng tên của LÝ BIÊN CƯỜNG Biên kịch: TRẦN ANH ĐÀO Biên tập: PHẠM NGỌC TIẾN Đạo diễn: NGUYỄN HỮU PHẦN Quay phim: TRẦN QUANG VINH Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ TRẦN HƯNG Nhạc sĩ: XUÂN PHƯƠNG Âm thanh: ĐỨC PHƯỚC T Phim B : Bài hát biểu diễn: PHƯƠNG ANH Ca sĩ Phó Đạo diễn Hình ảnh: HUY THÔNG Trang điểm: HƯƠNG ANH Ánh sáng: TRẦN Hiếu Thiết Thiết kế: QUỐC HÙNG Đạo cụ: Đình Chiến Trợ lý Đạo diễn: KIM OANH Đạo diễn: BÍCH NGỌC VTR Kỹ thuật: Voce TRUU Diễn viên: PHƯƠNG MAI. .. Thơm NSƯT THANH KH … Ông Thơm PHAN ANH … Quang THU Quế … Xoan QUANH Hoa … Tuyết Anh Tuấn … Nhan Đức Thuận … cha Quang Huyền Thanh … mẹ Quang Giang Châu … Quý Cùng với các diễn viên: Thanh Thanh, Đình Chiến, HƯƠNG ANH, KIM OANH, THANH HÀ, MINH TUẤN, VĂN VŨNG, NGUYỄN YẾN và các diễn viên khác. .

Xem video 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005)

Xem chi tiết 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005)

Dựa theo truyện ngắn cùng tên của LÝ BIÊN CƯỜNG Biên kịch: TRẦN ANH ĐÀO Biên tập: PHẠM NGỌC TIẾN Đạo diễn: NGUYỄN HỮU PHẦN Quay phim: TRẦN QUANG VINH Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ TRẦN HƯNG Nhạc sĩ: XUÂN PHƯƠNG Âm thanh: ĐỨC PHƯỚC T Phim B : Bài hát biểu diễn: PHƯƠNG ANH Ca sĩ Phó Đạo diễn Hình ảnh: HUY THÔNG Trang điểm: HƯƠNG ANH Ánh sáng: TRẦN Hiếu Thiết Thiết kế: QUỐC HÙNG Đạo cụ: Đình Chiến Trợ lý Đạo diễn: KIM OANH Đạo diễn: BÍCH NGỌC VTR Kỹ thuật: Voce TRUU Diễn viên: PHƯƠNG MAI. .. Thơm NSƯT THANH KH … Ông Thơm PHAN ANH … Quang THU Quế … Xoan QUANH Hoa … Tuyết Anh Tuấn … Nhan Đức Thuận … cha Quang Huyền Thanh … mẹ Quang Giang Châu … Quý Cùng với các diễn viên: Thanh Thanh, Đình Chiến, HƯƠNG ANH, KIM OANH, THANH HÀ, MINH TUẤN, VĂN VŨNG, NGUYỄN YẾN và các diễn viên khác. ..12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005). Dựa theo truyện ngắn cùng tên của LÝ BIÊN CƯỜNG Biên kịch: TRẦN ANH ĐÀO Biên tập: PHẠM NGỌC TIẾN Đạo diễn: NGUYỄN HỮU PHẦN Quay phim: TRẦN QUANG VINH Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ TRẦN HƯNG Nhạc sĩ: XUÂN PHƯƠNG Âm thanh: ĐỨC PHƯỚC T Phim B : Bài hát biểu diễn: PHƯƠNG ANH Ca sĩ Phó Đạo diễn Hình ảnh: HUY THÔNG Trang điểm: HƯƠNG ANH Ánh sáng: TRẦN Hiếu Thiết Thiết kế: QUỐC HÙNG Đạo cụ: Đình Chiến Trợ lý Đạo diễn: KIM OANH Đạo diễn: BÍCH NGỌC VTR Kỹ thuật: Voce TRUU Diễn viên: PHƯƠNG MAI. .. Thơm NSƯT THANH KH … Ông Thơm PHAN ANH … Quang THU Quế … Xoan QUANH Hoa … Tuyết Anh Tuấn … Nhan Đức Thuận … cha Quang Huyền Thanh … mẹ Quang Giang Châu … Quý Cùng với các diễn viên: Thanh Thanh, Đình Chiến, HƯƠNG ANH, KIM OANH, THANH HÀ, MINH TUẤN, VĂN VŨNG, NGUYỄN YẾN và các diễn viên khác. .. 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005). Dựa theo truyện ngắn cùng tên của LÝ BIÊN CƯỜNG Biên kịch: TRẦN ANH ĐÀO Biên tập: PHẠM NGỌC TIẾN Đạo diễn: NGUYỄN HỮU PHẦN Quay phim: TRẦN QUANG VINH Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ TRẦN HƯNG Nhạc sĩ: XUÂN PHƯƠNG Âm thanh: ĐỨC PHƯỚC T Phim B : Bài hát biểu diễn: PHƯƠNG ANH Ca sĩ Phó Đạo diễn Hình ảnh: HUY THÔNG Trang điểm: HƯƠNG ANH Ánh sáng: TRẦN Hiếu Thiết Thiết kế: QUỐC HÙNG Đạo cụ: Đình Chiến Trợ lý Đạo diễn: KIM OANH Đạo diễn: BÍCH NGỌC VTR Kỹ thuật: Voce TRUU Diễn viên: PHƯƠNG MAI. .. Thơm NSƯT THANH KH … Ông Thơm PHAN ANH … Quang THU Quế … Xoan QUANH Hoa … Tuyết Anh Tuấn … Nhan Đức Thuận … cha Quang Huyền Thanh … mẹ Quang Giang Châu … Quý Cùng với các diễn viên: Thanh Thanh, Đình Chiến, HƯƠNG ANH, KIM OANH, THANH HÀ, MINH TUẤN, VĂN VŨNG, NGUYỄN YẾN và các diễn viên khác. .. 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005). Dựa theo truyện ngắn cùng tên của LÝ BIÊN CƯỜNG Biên kịch: TRẦN ANH ĐÀO Biên tập: PHẠM NGỌC TIẾN Đạo diễn: NGUYỄN HỮU PHẦN Quay phim: TRẦN QUANG VINH Thiết kế mỹ thuật: họa sĩ TRẦN HƯNG Nhạc sĩ: XUÂN PHƯƠNG Âm thanh: ĐỨC PHƯỚC T Phim B : Bài hát biểu diễn: PHƯƠNG ANH Ca sĩ Phó Đạo diễn Hình ảnh: HUY THÔNG Trang điểm: HƯƠNG ANH Ánh sáng: TRẦN Hiếu Thiết Thiết kế: QUỐC HÙNG Đạo cụ: Đình Chiến Trợ lý Đạo diễn: KIM OANH Đạo diễn: BÍCH NGỌC VTR Kỹ thuật: Voce TRUU Diễn viên: PHƯƠNG MAI. .. Thơm NSƯT THANH KH … Ông Thơm PHAN ANH … Quang THU Quế … Xoan QUANH Hoa … Tuyết Anh Tuấn … Nhan Đức Thuận … cha Quang Huyền Thanh … mẹ Quang Giang Châu … Quý Cùng với các diễn viên: Thanh Thanh, Đình Chiến, HƯƠNG ANH, KIM OANH, THANH HÀ, MINH TUẤN, VĂN VŨNG, NGUYỄN YẾN và các diễn viên khác. .

HOT  VIDEO REVIEW PHIM HÀNH ĐỘNG: Vòng Xoáy Tội Ác - phạm tội một lần ắt sẽ có lần hai
Tag 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005)

phim việt nam, 12 cua be,phim 12 cua be,12 cửa bể,phim 12 cửa bể,muoi hai cua be,phim muoi hai cua be,mười hai cửa bể,phim mười hai cửa bể, #CỬA #BỂ #phim #Việt #Nam

Bài viết được tổng hợp từ các nguồn trên internet. Bài viết chỉ mang tính tham khảo không khuyến khích làm theo.

Xem hình ảnh 12 CỬA BỂ (phim Việt Nam – 2005)


Tác giả: Phim Việt Nam cũ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Xây Dựng

Leave a Comment