NEW Ví Dụ Về Vai Trò Của Ngành Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế, Cơ Cấu Và Vai Trò Của Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế

Hi quý vị. Bữa nay, Chungcubohemiaresidence mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Ví Dụ Về Vai Trò Của Ngành Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế, Cơ Cấu Và Vai Trò Của Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế với bài viết Ví Dụ Về Vai Trò Của Ngành Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế, Cơ Cấu Và Vai Trò Của Dịch Vụ Trong Nền Kinh Tế

Đa phần nguồn đều đc lấy ý tưởng từ các nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment

[su_box title=”Khuyến nghị:” style=”default” box_color=”#3be863″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín đáo để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

[/su_box]

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Ví dụ về dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng:

– Kinh doanh dịch vụ: vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyên nghiệp, …

Bạn đang xem: Ví dụ về vai trò của ngành dịch vụ

– Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, …)

– Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, sinh hoạt đoàn thể …

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Ngành dịch vụ nào sau đây?Không nhớkinh doanh nhóm ngành dịch vụ?

A. Giao thông vận tải

B. Tài chính

C. Bảo hiểm

D. Hoạt động của công ty

Câu trả lời là DỄ DÀNG

Nhóm ngành kinh doanh dịch vụ bao gồm vận tải và thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chuyên nghiệp, …

HOT  NEW Giáo án Địa lý lớp 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta - Giáo án điện tử môn Địa lý lớp 8 | Lize.vn

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của ngành thương mại trong nước thay đổi theo hướng:

A. giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

B. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

C. tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D. giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của ngành thương mại trong nước thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh và khu vực. có vốn đầu tư nước ngoài => Chọn đáp án A

Đối với biểu đồ:

TỔNG DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CÁC KHU VỰC TRONG NƯỚC CHÚNG TÔI, 2016

*

Dựa vào biểu đồ, nhận định nào sau đây là đúng về tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các vùng ở nước ta, năm 2016

MỘT. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tương đương nhau giữa các vùng.

NS.Khu vực phía Bắc có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao hơn khu vực phía Nam.

NS. Khu vực có mức sống cao thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng cao và ngược lại.

NS.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác nhau chủ yếu do dân số.

Địa lý lớp 0
đầu tiên

Gửi Hủy

ĐÁP ÁN C

Khu vực có mức sống cao thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng cao và ngược lại.

HOT  NEW Ngân Hàng Eximbank Có Làm Việc Thứ 7 Không, Lịch Giờ Làm Việc Ngân Hàng Eximbank

Xem thêm: Nên vay 50 triệu Agribank 1 Tháng lãi suất bao nhiêu, Cách Tính Lãi

Chính xác là 0
Nhận xét (0)

Đối với biểu đồ:

TỔNG DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNGCÁC KHU VỰC TẠI QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI, 2016

*

Dựa vào biểu đồ, nhận định nào sau đây là đúng về tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các vùng ở nước ta, năm 2016

MỘT. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các vùng tương đương nhau

NS. Khu vực phía Bắc có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao hơn khu vực phía Nam

NS. Khu vực có mức sống cao thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng cao và ngược lại

NS. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác nhau chủ yếu do dân số

Địa lý lớp 0
đầu tiên

Gửi Hủy

ĐÁP ÁN C

Chính xác là 0
Nhận xét (0)

Đối với biểu đồ:

*

TỔNG DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNGCÁC KHU VỰC TẠI QUỐC GIA CỦA CHÚNG TÔI, 2016

Dựa vào biểu đồ, nhận định nào sau đây là đúng về tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các vùng ở nước ta, năm 2016.

MỘT. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các vùng tương đương nhau

NS. Khu vực phía Bắc có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao hơn khu vực phía Nam

NS. Khu vực có mức sống cao thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng cao và ngược lại

NS. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác nhau chủ yếu do dân số

HOT  NEW C-Cex Là Gì ? So Sánh Dex Và Cex? Đánh Giá Sàn C

Địa lý lớp 0
đầu tiên

Gửi Hủy

ĐÁP ÁN C

Chính xác là 0
Nhận xét (0)

Đối với biểu đồ

*

TỔNG CẤU TRÚC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

PHẦN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA QUỐC GIA CHÚNG TÔI

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của các thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2010?

1) Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và doanh thu dịch vụ phân theo các ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 – 2010 có sự thay đổi rõ rệt.

2) Tỷ trọng của khu vực kinh tế Nhà nước giảm.

3) Tỷ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm.

4) Tỷ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Địa lý lớp 12
đầu tiên

Gửi Hủy

Bài giải:

Chính xác là 0
Nhận xét (0)

Ngành dịch vụ nào sau đây thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?

A. Hoạt động của công ty

B. Hành chính công

C. Hoạt động bán buôn và bán lẻ

D. Thông tin liên hệ

Địa lý lớp 10
đầu tiên
đầu tiên
Gửi Hủy

Câu trả lời là C

Ngành dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ tiêu dùng, là hoạt động bán buôn và bán lẻ.

Chính xác là 0
Nhận xét (0)
bacninhtrade.com.vn
Thể loại: Đầu tư

Nguồn tổng hợp

Ví dụ về vai trò của ngành dịch vụ
Vai trò của ngành dịch vụ Địa 9
Vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống
Vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế
Vai trò của ngành dịch vụ ở Hoa Kỳ
Nêu cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong nền kinh tế nước ta
Ngành dịch vụ phát triển mạnh có vai trò như thế nào đối với phát triển kinh tế
Ví dụ về sự phát triển của dịch vụ
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thiết Kế

Leave a Comment