NEW So Sánh Cổ Phiếu Phổ Thông, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

Hello quý khách. Bữa nay, Chungcubohemiaresidence xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về So Sánh Cổ Phiếu Phổ Thông, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi với bài chia sẽ So Sánh Cổ Phiếu Phổ Thông, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi riêng tư kín để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Lợi ích khi nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu phổ thông Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu là chứng chỉ do CTCP phát hành. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phiếu của công ty đó. Người sở hữu cổ phiếu trở thành cổ đông và chủ sở hữu của công ty phát hành.

Bạn đang xem: Cổ phiếu thường

Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông (hay cổ phiếu phổ thông) là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của các cổ đông trong một doanh nghiệp, cho phép các cổ đông được hưởng các lợi ích thông thường của công ty cổ phần.

Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông là cổ đông của doanh nghiệp, được hưởng các quyền lợi sau đây:

Quyền quản lý và kiểm soát doanh nghiệpCổ đông có quyền biểu quyết, ứng cử vào Hội đồng quản trị, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.Quyền đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông được nhận lợi nhuận của doanh nghiệp được chia cho các cổ đông hàng năm dưới hình thức cổ tức. Trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể thì cổ đông được nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp (sau khi thanh toán các khoản nợ, chi phí và thanh toán cho cổ đông ưu đãi).Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông có quyền chuyển quyền sở hữu cổ phần cho người khác bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán. Ngoài các quyền lợi nêu trên, người sở hữu cổ phiếu phổ thông còn được hưởng các quyền khác như: quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành…

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần, đồng thời cho phép người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được hưởng một số quyền ưu đãi hơn so với cổ phiếu phổ thông.

Ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi là gì?

Quyền ưu tiên nhận cổ tức và thanh toán khi thanh lý doanh nghiệp: Người sở hữu cổ phần ưu đãi được hưởng một khoản cổ tức cố định, xác định trước, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông ưu đãi cũng nhận cổ tức trước cổ đông phổ thông. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể, cổ đông ưu đãi nhận lại những gì còn lại của doanh nghiệp trước cổ đông phổ thông.

Xem thêm: Ăn Cà Chua Sống Có Thể Giảm Cân, Giải Đáp Của Chuyên Gia

Không có quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không được quyền biểu quyết để bầu ra Hội đồng quản trị, cũng như thông qua các vấn đề quan trọng trong quản lý công ty.Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, nhưng cổ phiếu phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

Có bao nhiêu loại cổ phiếu ưu đãi?

Cổ phiếu ưu đãi được chia thành ba loại chính: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, Cổ phiếu ưu đãi cổ tức và Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

*

Cổ phần ưu đãi biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đối với cổ phiếu ưu đãi này lớn hơn số phiếu biểu quyết đối với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi sẽ được quy định trong Điều lệ công ty. Thông thường, các cổ đông sáng lập mới sở hữu loại cổ phần ưu đãi này. Tuy nhiên, nó chỉ có giá trị trong vòng 3 năm, sau đó được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Cổ phần ưu đãi cổ tức:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận được một khoản cổ tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức được nhận cổ tức trước người sở hữu cổ phiếu phổ thông. Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi không có quyền tham gia, biểu quyết hoặc đề bạt thành viên Hội đồng quản trị. của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại:

Người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả phần vốn góp bất kỳ lúc nào (theo thỏa thuận ghi trên cổ phần). Người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền. tham dự, bầu cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Xem thêm: Cách Làm Kem Dưa Hấu Đơn Giản Nhất, Cách Làm Kem Dưa Hấu Mát Lạnh Tại Nhà

Như vậy, bạn sẽ nhận được cổ tức nếu đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh hiệu quả và sinh lời.

Vậy, làm thế nào để tìm ra doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả giữa hàng nghìn công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

Bạn có thể tìm thấy câu trả lời qua loạt bài Hướng dẫn đầu tư chứng khoán của vmvc.com.vn:

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment