NEW Quyền Chọn Cổ Phiếu ( Stock Options Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Xin chào đọc giả. Bữa nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Quyền Chọn Cổ Phiếu ( Stock Options Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa qua nội dung Quyền Chọn Cổ Phiếu ( Stock Options Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Phần lớn nguồn đều được cập nhật thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi riêng tư kín đáo để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Hôm nay khi đang thong thả nhìn vào máy tính, tôi chợt thắc mắc về thuật ngữ ESOP. Dù bằng cách nào, ESOP là một thuật ngữ mà các chuyên gia nhân sự nên biết và hiểu. Vì đó là một cái bánh lớn mà công ty nào cũng phải áp dụng. Nếu bạn biết điều đó và đề xuất với Ban Giám đốc có thể bạn sẽ được cộng điểm. Trước khi tôi đưa ra một số nhận xét về ESOP, chúng ta hãy đi vào một số khái niệm của nó. Bạn đang xem: Quyền chọn mua cổ phiếu là gì?

ESOP: Gói Quyền chọn Cổ phiếu cho Nhân viên

Là chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho các nhân viên chủ chốt của công ty nhằm gắn kết hiệu quả công việc của họ với lợi ích chung của công ty và tạo động lực làm việc cho nhóm nhân viên chủ chốt này. thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Bạn đang xem: Quyền chọn mua cổ phiếu là gì?

ESOP bao gồm hai (2) chương trình thành phần, ESOP Standard và ESOP Excellence.

Tiêu chuẩn ESOP (ESOP Standard): Là chương trình cam kết đưa ra các phương án lựa chọn cho các nhân viên chủ chốt của công ty (bao gồm: Lãnh đạo công ty, quản lý cấp trung cấp cao và chuyên viên cấp cao) hoàn thành xuất sắc KPI & mục tiêu công việc cá nhân, được đánh giá là có khả năng thăng tiến và phát triển các năng lực cốt lõi, có tiềm năng cho sự phát triển của công ty.

Ban điều hành ESOP: Là bộ phận do Ban Giám đốc thành lập để thực hiện nhiệm vụ điều phối và triển khai Chương trình. Thời gian tồn tại của Ban điều hành ESOP tương đương với thời hạn của ESOP. Ban điều hành ESOP chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện và kết quả của Chương trình. Thành phần Hội đồng quản trị dự kiến ​​bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Nhân sự, Ban Tài chính, Ban Pháp chế, Ban Quan hệ cổ đông, Lãnh đạo các công ty thành viên và một số chuyên viên nhân sự. và quản lý. Danh sách cụ thể thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

Thành viên ESOP: Nhân viên chủ chốt của công ty, được xác định theo các tiêu chí quy định trong Hướng dẫn này

Quyền chọn (trong một số ngữ cảnh được gọi là Quyền mua): Là quyền của Thành viên ESOP chọn mua cổ phiếu của một công ty tại một thời điểm trong tương lai (trong Thời hạn chương trình) với mức giá xác định trước. phù hợp với các quy định và điều kiện cụ thể được thể hiện trong Quy chế về Quyền chọn phát hành thuộc Chương trình ESOP, Hướng dẫn thực hiện Quy định và Thỏa thuận ký kết giữa hai bên.

Thời hạn chương trình: Thời gian từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc ESOP.

Phát hành quyền chọn: Là việc phân bổ quyền chọn cho các Thành viên ESOP dựa trên tiêu chí chấm điểm của Ban điều hành tại thời điểm phát hành và được quy định trong Hướng dẫn này.

Ngày cấp: Là thời điểm mà Thành viên ESOP được Công ty cam kết phát hành một lượng tùy chọn có hiệu lực trong thời gian thực hiện ESOP và được cấp hàng năm dựa trên các tiêu chí. tiêu chuẩn đánh giá do Ban điều hành quyết định. Đây cũng là ngày ESOP có hiệu lực. Thành viên ESOP chỉ chính thức sở hữu Quyền chọn và chuyển đổi Quyền chọn thành cổ phiếu sau khi được Công ty trao Quyền chọn.

Trao quyền: Là việc chính thức cấp Quyền lựa chọn cho Thành viên ESOP dựa trên sự thỏa mãn (hoặc đạt được) các điều kiện và tiêu chí được chỉ định cho từng Thành viên ESOP như được lưu ý cụ thể trong Hướng dẫn và Thỏa thuận này.

Xem thêm: Công Thức Tính Ebitda – Ý Nghĩa Và Chính Xác Nhất

Quyền chọn thực hiện: Việc Thành viên ESOP thanh toán tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu tương ứng với số quyền chọn được trao.

Thời gian thực hiện quyền chọn: Thời điểm Thành viên ESOP đăng ký và thanh toán tiền để chuyển Quyền chọn thành cổ phiếu.

Thời điểm phát hành cổ phiếu: Thời điểm Công ty hoàn thành thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phát hành cổ phiếu công ty cho thành viên ESOP.

Ngày hết hạn: Là thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cuối cùng cho chương trình ESOP, cũng là thời điểm kết thúc ESOP.

Strike Price: Là giá của một cổ phiếu mà Thành viên ESOP được quyền mua tại thời điểm thực hiện. Giá này được xác định theo các nguyên tắc quy định trong Quy định ESOP.

Giá thị trường tại thời điểm phát hành: Là giá đóng cửa bình quân của năm (05) ngày giao dịch liên tục trước thời điểm phát hành quyền chọn.

Thỏa thuận: Thỏa thuận bằng văn bản giữa công ty và Thành viên ESOP, trong đó công ty cam kết cụ thể sẽ Trao quyền cho Thành viên ESOP trên cơ sở Thành viên ESOP đáp ứng và / hoặc đạt được các tiêu chí cụ thể.

KPI: Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc: Là phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mà công ty đang áp dụng

MCC: Mục tiêu cá nhân: Bản mô tả các cam kết của cá nhân đối với công ty, bao gồm các nhiệm vụ được giao, kế hoạch hành động cá nhân tự đề xuất / phê duyệt và các chương trình phát triển năng lực cá nhân.

Thể loại: Đầu tư

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment