NEW Một Số Khác Biệt Chính Giữa Ifrs Và U, Generally Accepted Accounting Principles Là Gì

Hi quý vị. Today, Chungcubohemiaresidence xin chia sẽ về chủ đề Một Số Khác Biệt Chính Giữa Ifrs Và U, Generally Accepted Accounting Principles Là Gì với bài chia sẽ Một Số Khác Biệt Chính Giữa Ifrs Và U, Generally Accepted Accounting Principles Là Gì

Đa phần nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này trong phòng cá nhân để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

*

IFRS Vs GAAP là chủ đề gây tranh cãi nhất trong kế toán, trong đó phương pháp trước được định nghĩa là phương pháp báo cáo tài chính được sử dụng phổ biến trong khi phương pháp sau là một tập hợp các hướng dẫn cần tuân thủ. cho kế toán tài chính. Kể từ vài năm gần đây, IFRS đã trở nên quan trọng đáng kể, do đó hơn một trăm quốc gia trên thế giới đã áp dụng IFRS làm chuẩn mực kế toán. Các nhà phát hành của cả hai liên tục thực hiện vmvc.com.v về sự hội tụ của họ.

Bạn đang xem: Một số điểm khác biệt chính giữa ifrs và u

IFRS aka Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế bao gồm một tập hợp các tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc. Mặt khác, Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận (GAAP) là một tập hợp các quy tắc, quy ước và thủ tục giải thích hoạt động kế toán được chấp nhận. Chỉ có một số khác biệt giữa IFRS và GAAP, được thảo luận trong bài viết này vmvc.com.vn ngoại trừ các chi tiết.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh GAAPIFRS
Từ viết tắt vmvc.com.vn Nói chung chấp nhận các nguyên tắc kế toán báo cáo tài chính chuẩn quốc tế
Nghĩa Một tập hợp các hướng dẫn và thủ tục kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính, được gọi là GAAP. IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến được các công ty áp dụng khi lập báo cáo tài chính.
Được phát triển bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB). Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB).
Dựa trên Luật lệ Luật lệ
Định giá hàng tồn kho FIFO, LIFO và phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp trung bình và trọng số.
Mặt hàng khác thường Xuống đây Không có sự phân biệt trong báo cáo thu nhập.

Xem thêm: Cách Làm Mì Tương Đen Tại Nhà, Cách Làm Mì Tương Đen Đơn Giản Tại Nhà

Chi phí phát triển Được coi là một khoản chi phí vmvc.com.vn viết hoa, chỉ khi một số điều kiện được thỏa mãn.
Trả lại hàng tồn kho Cấm Được phép, nếu các điều kiện cụ thể được đáp ứng.

GAAP. Định nghĩa

Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Thông thường hoặc GAAP đề cập đến khuôn khổ tiêu chuẩn, các nguyên tắc và thủ tục được các công ty sử dụng cho kế toán tài chính. Các nguyên tắc được xuất bản bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB). Nó là một bộ tiêu chuẩn kế toán bao gồm các cách thức và quy tắc chuẩn để ghi chép và báo cáo dữ liệu tài chính, ví dụ, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v. ở Hoa Kỳ.

Nguyên tắc GAAP được cập nhật định kỳ để đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện tại. Nó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của báo cáo tài chính. Thông tin được cung cấp theo GAAP trong báo cáo tài chính rất hữu ích cho các nhà ra quyết định kinh tế như nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông, v.v.

Định nghĩa IFRS

IFRS là vmvc.com.vn là viết tắt của International Financial Reporting Standards là phương pháp lập báo cáo tài chính được áp dụng trên toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành. Trước đây, nó được gọi là Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS). Chuẩn mực được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính, tức là bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, những thay đổi trong vốn chủ sở hữu và chú thích, v.v.

IFRS đảm bảo tính tương đương và dễ hiểu của hoạt động kinh doanh quốc tế. Nó nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về tình hình tài chính, hiệu suất, lợi nhuận và tính thanh khoản của một công ty, để giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn.

Hiện nay, khoảng 120 quốc gia đã áp dụng IFRS như một khuôn khổ để điều chỉnh các báo cáo kế toán. Với việc vmvc.com.v áp dụng IFRS, việc trình bày báo cáo tài chính của vmvc.com.v sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn và tương tự như các đối thủ nước ngoài.

Sự khác biệt chính giữa GAAP và IFRS

Sự khác biệt quan trọng giữa GAAP và IFRS được giải thích như sau:

GAAP là vmvc.com.vn, viết tắt của Các Nguyên tắc Kế toán Thường được Chấp nhận. IFRS là tên vmvc.com.vn, viết tắt của International Financial Reporting Standards.GAAP là một bộ hướng dẫn và thủ tục kế toán được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính. IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến được các công ty áp dụng khi lập báo cáo tài chính. không được phép theo IFRS, không phải trong trường hợp GAAP. Các mục đặc biệt được hiển thị bên dưới báo cáo thu nhập trong trường hợp GAAP. Ngược lại, trong IFRS, các khoản mục đó không được tách biệt trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chi phí phát triển được coi là một khoản chi phí trong GAAP, trong khi chi phí IFRS được vmvc.com.vn vốn hóa với điều kiện đáp ứng các điều kiện cụ thể. .IFRS dựa trên các nguyên tắc, trong khi GAAP dựa trên các quy tắc.

Xem thêm: Các Loại Phô Mai Trên Thị Trường, Sự Khác Biệt Và Các Loại Phô Mai Trên Thế Giới

Điểm tương đồng

Cả hai đều là các nguyên tắc hướng dẫn cho việc lập và trình bày các báo cáo tài khoản. Một cơ quan kế toán chuyên nghiệp phát hành chúng, và đó là lý do tại sao chúng được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cả hai đều cung cấp tính liên quan, độ tin cậy, tính minh bạch, tính so sánh được, tính dễ hiểu của các báo cáo tài chính.

Phần kết luận

Vì những nỗ lực không ngừng được thực hiện để hội tụ hai tiêu chuẩn này, có thể nói rằng không có sự so sánh giữa GAAP và IFRS. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai là theo thời gian cụ thể có thể có sự thay đổi trong tương lai.

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment