NEW ” Fault Tolerance Là Gì

Hi quý vị. Hôm nay, Chungcubohemiaresidence mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về ” Fault Tolerance Là Gì qua bài chia sẽ ” Fault Tolerance Là Gì

Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này trong phòng riêng tư để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tục

*
Q / A Danh sách Lịch Bài đăng trong ngày Tìm kiếm
*

Chia sẻ kinh nghiệm CNTT

Tìm kiếm với Google-

*

bacninhtrade.com.vn – AdminPro »Ảo hóa / Mô phỏng» Máy chủ VMware, VMware ESXi »9. Tính khả dụng cao, khả năng chịu lỗi» VMware Fault Tolerance là gì, cách triển khai và quản lý VMware FT

*
*
*

Mình mở topic này để mọi người cùng thảo luận – chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai Vmware Fault Tolerance (FT)

*

+ Mục đích của VMware FT (Fault Tolerance): Đảm bảo Máy chủ Máy ảo không bị gián đoạn khi 1 Máy chủ vật lý bị lỗi. Tức là, thời gian chết của máy chủ máy ảo = 0.

Bạn đang xem: Dung sai lỗi là gì?

Đang xem: Dung sai lỗi là gì

+ Lưu ý: VMware FT hiện chỉ hỗ trợ 01 vCPU, một số tính năng sẽ không hoạt động khi chúng ta sử dụng FT như snapshot, DRS, VMware storage vMotion. + Các điều kiện cần thiết để triển khai FT:– FT yêu cầu VMware HA- Đảm bảo máy chủ dự phòng có đủ tài nguyên cho Virtual Machie (Phụ) – VMWare Storage- VMware HA không thể sử dụng hỗn hợp bao gồm ESX + ESXi (tức là chỉ HA là ESX hoặc ESXi) – Máy chủ vật lý nên cùng loại, giống nhau CPU, cùng tốc độ CPU + Kinh nghiệm của tôi:– Trong BIOS của Host nên tắt tính năng chế độ tiết kiệm năng lượng của CPU, ví dụ: với CPU intel là Intel SpeedStep và ADM là PowerNow! – Sử dụng NIC với tốc độ tối thiểu là 1G, phải là 10G (đối với mạng Loging) – Triển khai FT áp dụng cho Máy ảo yêu cầu tính sẵn sàng cao, thời gian hoạt động liên tục. Danh sách kiểm tra Các kiểm tra tuân thủ sau được thực hiện: Xác thực rằng tốc độ NIC của Fault Tolerancelogging là ít nhất 1000 Mbps. Tốc độ tối thiểu là 1000 Mbps. Kiểm tra rằng tất cả các máy chủ trong cụm có cùng một bản dựng cho Fault ToleranceValidate rằng phần cứng máy chủ hỗ trợ Fault Tolerance. Kiểm tra rằng VMotion đã được bật.Câu hỏi thường gặp về khả năng chịu lỗi của VMware (1013428) Mục đích Bài viết này cung cấp thông tin cho người dùng VMware Fault Tolerance (FT). Bài viết bao gồm các Câu hỏi thường gặp có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến Khả năng chịu lỗi. Nghị quyết VMware Fault Tolerance là gì? VMware Fault Tolerance là một tính năng cho phép dự phòng khách ở cấp độ mới. Thông tin liên quan đến tính năng này có thể được tìm thấy trong Hướng dẫn về tính khả dụng của vSphere cho phiên bản ESX của bạn. Làm cách nào để bật nó lên? Tính năng này được bật trên cơ sở từng máy ảo. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn để bật Khả năng chịu lỗi trong phần Bật Khả năng chịu lỗi cho Máy ảo của Hướng dẫn về Tính khả dụng của vSphere cho phiên bản ESX của bạn. Điều gì xảy ra khi tôi bật Khả năng chịu lỗi? Nói một cách khái quát, một máy ảo thứ hai được tạo ra để hoạt động song song với máy ảo mà bạn đã kích hoạt Fault Tolerance. Máy ảo này nằm trên một máy chủ khác trong cụm và chạy trong bước khóa ảo với máy ảo chính. Khi một lỗi được phát hiện, máy ảo thứ hai sẽ thay thế máy ảo đầu tiên với khả năng gián đoạn dịch vụ ít nhất. Thông tin cụ thể hơn về cách đạt được điều này có thể được tìm thấy trong Sách trắng về Bảo vệ Nhiệm vụ-Quan trọng với Sách trắng về Khả năng chịu Lỗi của VMware. Tại sao tôi không thể bật Khả năng chịu lỗi? VMware Fault Tolerance có thể được kích hoạt trên bất kỳ máy ảo nào nằm trong một cụm đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Nếu bạn gặp khó khăn khi bật Khả năng chịu lỗi cho một máy ảo cụ thể, hãy xem tùy chọn Bật Khả năng chịu lỗi bị tắt (1010631). Làm cách nào để tắt Dung sai lỗi? Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn để vô hiệu hóa Khả năng chịu lỗi trong bài viết trong mục Vô hiệu hóa hoặc Tắt VMware FT (1008026). Làm cách nào để biết liệu môi trường của tôi đã sẵn sàng cho Khả năng chịu Lỗi chưa? Công cụ VMware SiteSurvey được sử dụng để kiểm tra môi trường của bạn xem có tuân thủ VMware Fault Tolerance hay không. Nó có thể được tải xuống tại http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html. Tôi tìm trang web của sản phẩm ở đâu? VMware có một trang web cho sản phẩm Dung sai Lỗi có sẵn trực tuyến tại đây tại http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/. Điều gì xảy ra khi thất bại? Khi một máy chủ chạy máy ảo chính bị lỗi, quá trình chuyển đổi dự phòng trong suốt sẽ xảy ra với máy ảo thứ cấp tương ứng. Trong quá trình chuyển đổi dự phòng này, không có mất mát dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ đáng chú ý. Ngoài ra, VMware HA tự động khôi phục dự phòng bằng cách khởi động lại một máy ảo thứ cấp mới trên một máy chủ khác. tương tự, nếu máy chủ chạy máy ảo phụ bị lỗi, VMware HA sẽ khởi động máy ảo phụ mới trên máy chủ khác. Trong cả hai trường hợp, không có sự cố nào đáng chú ý bởi người dùng cuối. Độ trễ thời gian ghi nhật ký giữa các máy ảo Dung sai lỗi chính và phụ là gì? Độ trễ thực tế dựa trên độ trễ mạng giữa Chính và Phụ. vLockstep thực thi các hướng dẫn tương tự trên Máy chủ chính và Máy chủ phụ, nhưng vì điều này xảy ra trên các máy chủ khác nhau, nên có thể có độ trễ nhỏ, nhưng không bị mất trạng thái. Điều này thường ít hơn 1 ms. Khả năng chịu lỗi bao gồm đồng bộ hóa để đảm bảo rằng thiết bị chính và phụ được đồng bộ hóa. Trong một cụm có hơn 3 máy chủ, bạn có thể cho biết Fault Tolerance nơi đặt máy ảo Fault Tolerance hay nó tự chọn? Bạn có thể đặt bản gốc (hoặc máy ảo chính). Bạn có toàn quyền kiểm soát với DRS hoặc VMotion để gán nó cho bất kỳ nút nào. Vị trí của Phụ, khi được tạo, là tự động dựa trên các máy chủ có sẵn. Nhưng khi thứ cấp được tạo và đặt, bạn có thể VMotion nó vào máy chủ lưu trữ ưu tiên. Điều gì xảy ra nếu máy chủ chứa máy ảo chính trực tuyến trở lại (sau khi lỗi nút)?Nút này được đưa trở lại nhóm các máy chủ có sẵn. Không có nỗ lực nào để khởi động hoặc di chuyển máy chính sang máy chủ đó. Chuyển đổi dự phòng từ máy ảo chính sang máy ảo phụ là động hay Dung sai lỗi có khởi động lại máy ảo không?Quá trình chuyển đổi dự phòng từ máy ảo chính sang máy ảo thứ cấp là động, với việc thực thi thứ cấp tiếp tục từ điểm chính xác mà máy ảo chính đã dừng lại. Nó diễn ra tự động mà không mất dữ liệu, không mất thời gian chết và ít chậm trễ. Khách hàng thấy không bị gián đoạn. Sau khi chuyển đổi dự phòng động sang máy ảo thứ cấp, nó sẽ trở thành máy ảo chính mới. Một máy ảo thứ cấp mới được tạo ra tự độngTất cả các sự kiện chuyển đổi dự phòng được ghi lại bởi vCenter.

Xem thêm: (Thu nhập ròng) là gì? Làm thế nào để tính toán thu nhập ròng? Công thức tính toán mới nhất 2021

Tôi gặp phải thông báo lỗi mà tôi không thể tìm thấy trong cơ sở kiến ​​thức. Tôi nên kiểm tra ở đâu khác?Hướng dẫn về Tính khả dụng của vSphere chứa danh sách các lỗi đã biết trong phần Thông báo lỗi về khả năng chịu lỗi.

Dung sai lỗi có hỗ trợ Công nghệ siêu phân luồng của Intel không? Có, Dung sai lỗi có hỗ trợ Công nghệ siêu phân luồng của Intel trên các hệ thống đã bật công nghệ này. Bật hoặc tắt Siêu phân luồng không ảnh hưởng đến Khả năng chịu lỗi. Điều gì xảy ra nếu vCenter Server ngoại tuyến khi xảy ra sự kiện chuyển đổi dự phòng? Khi Khả năng chịu lỗi được định cấu hình cho một máy ảo, vCenter Server không cần phải trực tuyến để FT hoạt động. Ngay cả khi vCenter Server ngoại tuyến, chuyển đổi dự phòng vẫn sẽ xảy ra từ máy ảo chính sang máy ảo phụ. Ngoài ra, việc sinh ra một máy ảo thứ cấp mới cũng sẽ xảy ra mà không có vCenter Server. Sưu tầm

Thể loại: Đầu tư


Nguồn tổng hợp

Leave a Comment