NEW Độ Lớn Đòn Bẩy Kinh Doanh

Hi quý vị. Today, Chungcubohemiaresidence xin chia sẽ về chủ đề Độ Lớn Đòn Bẩy Kinh Doanh với nội dung Độ Lớn Đòn Bẩy Kinh Doanh

Phần lớn nguồn đều được update thông tin từ những nguồn trang web đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới comment

[su_box title=”Khuyến nghị:” style=”default” box_color=”#3be863″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]

Mong bạn đọc đọc nội dung này ở nơi riêng tư riêng tư để có hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

[/su_box]

*

Đòn bẩy trong kinh tế học doanh nghiệp được giải thích bằng sự gia tăng sản lượng (hoặc doanh thu) rất nhỏ có thể dẫn đến sự gia tăng rất lớn trong lợi nhuận. Một trong những đòn bẩy thường được các doanh nghiệp sử dụng là đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

Bạn đang xem: Đòn bẩy

1. Đòn bẩy giao dịch

Sự kết hợp giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi trong hoạt động kinh doanh. Đòn bẩy kinh doanh sẽ rất lớn ở những doanh nghiệp có tỷ trọng chi phí cố định cao hơn chi phí biến đổi, ngược lại, đòn bẩy hoạt động sẽ thấp khi tỷ trọng chi phí cố định nhỏ hơn chi phí biến đổi. Khi đòn bẩy hoạt động cao, ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong khối lượng bán hàng cũng có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về lợi nhuận, có nghĩa là lợi nhuận của một công ty sẽ rất nhạy cảm với thị trường khi doanh số biến động. Đòn bẩy giao dịch phản ánh mức độ rủi ro trong doanh nghiệp. Về bản chất, đòn bẩy hoạt động phản ánh tốc độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay phát sinh do sự thay đổi của doanh số bán hàng.

Độ lớn của đòn bẩy hoạt động tồn tại trong công ty ở một mức sản lượng nhất định được tính theo công thức:

Độ lớn của đòn bẩy hoạt động (DOL)

=

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ

Bên trong:

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

=

Chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ phân tích so với kỳ gốc

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay trong kỳ

Tỷ lệ thay đổi sản lượng tiêu thụ

=

Chênh lệch giữa sản lượng tiêu thụ kỳ phân tích và kỳ gốc

Sản lượng tiêu thụ của kỳ gốc

HOT  MỚI Phân Biệt "Be Up To Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Up To

Đòn bẩy là một công cụ được các nhà quản lý sử dụng để tăng lợi nhuận. Ở những doanh nghiệp được trang bị TSCĐ hiện đại, chi phí cố định rất cao và chi phí biến đổi rất nhỏ, sản lượng hòa vốn rất lớn. Tuy nhiên, một khi vượt quá điểm hòa vốn, đòn bẩy giao dịch sẽ rất lớn. Do đó, ngay cả một sự thay đổi rất nhỏ trong sản lượng cũng dẫn đến sự gia tăng lợi nhuận rất lớn. Từ đó, chúng ta có công thức ước tính tác động của đòn bẩy kinh doanh đến sự gia tăng lợi nhuận như sau:

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và lãi vay

=

Độ lớn của đòn bẩy giao dịch

NS

Tỷ lệ thay đổi số lượng tiêu thụ

Khái niệm đòn bẩy kinh doanh cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp một công cụ để lập kế hoạch lợi nhuận. Nếu doanh số bán hàng của doanh nghiệp tăng lên và doanh số bán hàng đã vượt quá điểm hòa vốn, chỉ cần một phần trăm nhỏ doanh số tăng lên cũng có thể dẫn đến phần trăm lợi nhuận tăng lớn hơn.

Tradervn Lưu ý: Đòn bẩy giao dịch giống như “con dao hai lưỡi”, chúng ta biết đòn bẩy giao dịch phụ thuộc vào chi phí cố định. Nhưng khi chưa vượt qua điểm hòa vốn, ở cùng một mức sản lượng, doanh nghiệp có chi phí cố định càng cao thì mức lỗ càng lớn.

Điều này giải thích tại sao các doanh nghiệp phải cố gắng đạt được sản lượng hòa vốn. Khi vượt quá điểm hòa vốn, đòn bẩy hoạt động luôn dương và nó ảnh hưởng tích cực đến việc gia tăng lợi nhuận.

2) Đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là một khái niệm dùng để chỉ sự kết hợp giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong việc điều hành chính sách tài chính của doanh nghiệp. Đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn ở những doanh nghiệp có tỷ trọng nợ phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu. Ngược lại, đòn bẩy tài chính sẽ thấp khi tỷ trọng nợ phải trả nhỏ hơn tỷ trọng vốn chủ sở hữu.

Xem thêm: Phí Vietcombank Mobile Banking mới nhất, Biểu phí Vietcombank Mobile Banking mới nhất

Đòn bẩy tài chính vừa là công cụ thúc đẩy lợi nhuận sau thuế trên mỗi đô la vốn chủ sở hữu, vừa là công cụ kìm hãm sự gia tăng đó. Sự thành công hay thất bại này phụ thuộc vào sự khôn ngoan hay dại dột trong việc lựa chọn cơ cấu tài chính. Khả năng gia tăng lợi nhuận là mong muốn của chủ sở hữu, trong đó đòn bẩy tài chính là công cụ được các nhà quản lý ưa chuộng.

HOT  NEW Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ

Do lãi vay phải trả không thay đổi khi sản lượng thay đổi nên đòn bẩy tài chính sẽ rất lớn đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ cao và ngược lại đòn bẩy tài chính sẽ rất nhỏ ở các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ thấp. Doanh nghiệp không có nợ (tỷ lệ bằng không) sẽ không có đòn bẩy tài chính. Như vậy, đòn bẩy tài chính tập trung vào tỷ lệ nợ. Khi đòn bẩy tài chính cao, dù chỉ một thay đổi nhỏ trong thu nhập trước thuế và lãi vay cũng có thể gây ra sự thay đổi lớn trong tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tức là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu sẽ rất cao. . nhạy cảm với thu nhập trước thuế và lãi vay. Về bản chất, đòn bẩy tài chính phản ánh sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu trước sự thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Như vậy, quy mô của đòn bẩy tài chính được coi là tỷ lệ thay đổi của tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu phát sinh từ sự thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Đòn bẩy tài chính (DFL)

=

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Bên trong:

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

=

Chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kỳ phân tích và kỳ gốc

Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cho kỳ gốc

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

=

Chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay kỳ phân tích so với kỳ gốc

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay trong kỳ

Cũng giống như sử dụng đòn bẩy kinh doanh, sử dụng đòn bẩy tài chính cũng giống như sử dụng “con dao hai lưỡi”. Nếu tổng tài sản không thể tạo ra tỷ suất sinh lợi đủ lớn để trang trải chi phí lãi vay phát sinh, thì tỷ suất sinh lời sau thuế của vốn chủ sở hữu sẽ giảm. Vì phần lợi nhuận do vốn chủ sở hữu tạo ra phải được sử dụng để bù đắp phần thiếu hụt trong khoản lãi vay phải trả. Do đó, thu nhập của một đô la vốn chủ sở hữu sẽ rất ít so với số tiền mà họ đáng lẽ được hưởng. Đòn bẩy tài chính được các nhà quản lý sử dụng để tăng lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Công thức xác định tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu như sau. sau:

HOT  MỚI Hệ Đào Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Học Trong Bao Lâu? Tên Một Số Môn Học Ở Đại Học

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

=

Đòn bẩy tài chính (DFL)

NS

Tỷ lệ thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Khái niệm đòn bẩy tài chính cung cấp cho các nhà phân tích một công cụ quan trọng để dự báo lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Cần lưu ý rằng khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay không đủ lớn để trang trải lãi vay thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bị giảm xuống. Nhưng khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay đủ lớn, lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng nhỏ có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng lớn.

3) Đòn bẩy tổng hợp

Đòn bẩy hoạt động phản ánh mối quan hệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Độ lớn của đòn bẩy hoạt động sẽ rất lớn ở những công ty có chi phí cố định cao hơn chi phí biến đổi. Đòn bẩy hoạt động chỉ ảnh hưởng đến thu nhập trước lãi vay và thuế, vì tỷ lệ nợ không ảnh hưởng. độ lớn của đòn bẩy hoạt động.

Xem thêm: Học Cách Làm Chả Giò Cua Ngon, Hướng Dẫn Cách Làm Chả Giò Cua Ngon Nhất

Độ lớn của đòn bẩy tài chính chỉ phụ thuộc vào hệ số nợ chứ không phụ thuộc vào cấu trúc chi phí cố định và biến đổi của doanh nghiệp. Do đó, đòn bẩy tài chính ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế và lãi vay. Do đó, khi tác dụng của đòn bẩy hoạt động không còn, tác dụng của đòn bẩy tài chính sẽ thay thế để khuếch đại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khi doanh thu thay đổi. Do đó, người ta có thể kết hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính thành đòn bẩy tổng hợp.

Nguồn tổng hợp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phong Thủy

Leave a Comment