NEW Coông Ty Đại Chúng Là Gì ? Điều Kiện Công Ty Đại Tìm Hiểu Công Ty Đại Chúng Là Gì

Xin chào đọc giả. Today, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Coông Ty Đại Chúng Là Gì ? Điều Kiện Công Ty Đại Tìm Hiểu Công Ty Đại Chúng Là Gì bằng bài chia sẽ Coông Ty Đại Chúng Là Gì ? Điều Kiện Công Ty Đại Tìm Hiểu Công Ty Đại Chúng Là Gì

Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này trong phòng riêng tư để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Công ty đại chúng là công ty huy động vốn để phát hành chứng khoán tại trung tâm phát hành chứng khoán (niêm yết) hoặc thông qua hình thức môi giới.

Ở Việt Nam, công ty đại chúng xuất hiện khá muộn. Nhiều người đã nghe nói về nó nhưng không hiểu nó Công ty đại chúng là gìCác yêu cầu để trở thành một công ty đại chúng là gì?

Bạn đang xem: Công ty đại chúng là gì?

Để giải đáp thắc mắc, phân tích và hiểu rõ khái niệm, điều kiện trở thành công ty đại chúng, Luật Hoàng Phi xin chia sẻ bài viết này cùng các bạn.

Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng là công ty huy động vốn để phát hành chứng khoán tại các trung tâm phát hành chứng khoán (niêm yết) hoặc thông qua hình thức môi giới chứng khoán (chưa niêm yết) từ công chúng.

Căn cứ Điều 25 Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010, công ty đại chúng có thể được hiểu là công ty cổ phần nếu thuộc các loại sau:

– Công ty có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên và có ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

– Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán.

Như vậy, để công ty đại chúng trở thành công ty cổ phần thì phải đáp ứng các điều kiện trên

Điều kiện để công ty trở thành công ty đại chúng?

Ngoài phần giới thiệu, hãy biết thông tin về Công ty đại chúng là gì, Luật Hoàng Phi xin giới thiệu và cung cấp thêm các điều kiện để công ty trở thành công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

– Khả năng kinh doanh phải có lãi, lợi nhuận được tính là 1 năm trước khi chào bán

– Nhà đầu tư nắm giữ (không bao gồm các tổ chức tài chính) công ty đại chúng phải có tối thiểu 100 nhà đầu tư

– Thời gian thành viên Hội đồng quản trị công ty nắm giữ cổ phần, tỷ lệ và thời gian không quy định

Ngoài ra, công ty đại chúng muốn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ trên 80 tỷ đồng

+ Khả năng kinh doanh phải có lãi, tính lãi 2 năm trước khi niêm yết

+ Nhà đầu tư nắm giữ (không bao gồm tổ chức tài chính) Công ty đại chúng yêu cầu tối thiểu 100 nhà đầu tư, điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phần.

+ Quản lý nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu và 50% trong 6 tháng tiếp theo.

*

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng?

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký công ty đại chúng;

b) Điều lệ công ty;

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng, bao gồm các thông tin tóm tắt về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác có liên quan. thông tin khác;

đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc kỳ kế toán gần nhất thì công ty phải bổ sung báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Danh sách cổ đông.

Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng?

Công ty đại chúng có các quyền sau đây:

– Công ty đại chúng có quyền thu hồi bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc mua hoặc bán chứng khoán

– Mọi tranh chấp phát sinh như việc thu hồi lợi nhuận của công ty đại chúng có quyền khởi kiện ra tòa án.

– Công ty đại chúng có quyền chủ động công bố thông tin

Cổ đông trong công ty đại chúng có quyền được đối xử bình đẳng, mỗi cổ phần của một đồng chủ sở hữu đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau.

– Cá nhân, tổ chức trong công ty đại chúng sở hữu cổ phần đã lưu ký hoặc cổ phần chào mua có quyền thu hồi bất kỳ lúc nào trong thời gian chào bán.

Xem thêm: 11 Mâm Cúng Ngày Tết Miền Bắc Không Thể Thiếu, Ngon Và Ý Nghĩa

Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

– Căn cứ vào quy định của Luật chứng khoán, công ty phải thực hiện đầy đủ và chính xác nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể là thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin thay đổi hoạt động kinh doanh, tài chính v.v.

Công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý và tình hình hoạt động của công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong báo cáo.

Hội đồng quản trị và các thành viên của công ty đại chúng đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. Thực hiện đúng các nguyên tắc, tuân thủ đầy đủ Điều lệ công ty:

+ Cơ cấu quản lý và bộ máy điều hành của công ty đảm bảo hiệu quả, hợp lý và thường xuyên được kiểm soát

+ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông thành viên

+ Không phân biệt đối xử giữa các cổ đông

+ Thực hiện mọi hoạt động công khai, minh bạch

Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, bộ phận quản lý của công ty đại chúng có trách nhiệm và nghĩa vụ sau đây:

+ Chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trước cổ đông

+ Tôn trọng quyền và đối xử bình đẳng của tất cả các thành viên trong công ty đại chúng

+ Nghiêm cấm việc lợi dụng, mâu thuẫn, tranh giành quyền lợi.

+ Lạm dụng, sử dụng tài sản của công ty vào mục đích bất hợp pháp

– Trường hợp có thay đổi, bổ sung thông tin trong công ty, việc thay đổi số lượng cổ phiếu phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi đăng ký mua cổ phiếu. danh sách.

Hủy tư cách công ty đại chúng trong trường hợp nào?

1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hành. Vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng Việt Nam tính trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán theo xác nhận của Chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ.

2. Sau 01 năm, kể từ ngày công ty không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán mà công ty vẫn không đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy bỏ với tư cách là một công ty đại chúng.

3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử. thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng trong trường hợp không đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng do doanh nghiệp tổ chức lại, giải thể, phá sản.

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment