MỚI Tần Số Alen Là Gì ? Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể

Hi quý vị. Bữa nay, Chungcubohemiaresidence xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Tần Số Alen Là Gì ? Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể qua bài viết Tần Số Alen Là Gì ? Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể

Đa số nguồn đều đc update thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới phản hồi

[su_box title=”Khuyến nghị:” style=”default” box_color=”#3be863″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn kín đáo để đạt hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả những thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update liên tục

[/su_box]

Xem lý thuyết Khái niệm vốn gen, tính tần số alen, thành phần kiểu gen. — Xem chi tiết

Lời giải của thầy honamphoto.com

Tần số alen là tỉ lệ giữa số alen đó với tổng số các alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm nhất định.

Câu trả lời để chọn là: d

 

Ở quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn diễn ra qua một số thế hệ không Kết quả nào sau đây?

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là 05AA; 0,3Aa; 0,2aa. Khi quá trình tự thụ phấn kéo dài (số thế hệ tự thụ phấn tiến tới vô cùng). Phát biểu nào sau đây về phép vị tự là đúng?

Giả sử rằng trong một quần thể sinh vật, thành phần kiểu gen là dAA: hAa: raa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của các alen A, a (p, q≥0; p + q = 1). Chúng ta có:

Một quần thể có tỉ lệ 3 loại kiểu gen lần lượt là: AA: Aa: aa = 1: 6: 9. Tần số tương đối của từng alen trong quần thể là bao nhiêu?

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của các alen A, a lần lượt là:

Giả sử một quần thể động vật có 200 cá thể. Trong đó có 60 cá thể có kiểu gen AA; 40 cá thể có kiểu gen Aa; Trong 100 cá thể có kiểu gen aa, tần số của alen A trong quần thể này là

Cho một quần thể thực vật (I0) có kiểu gen $ 0,1 frac AB AB + 0,2 frac Ab aB + 0,3 frac AB aB + 0,4 frac ab ab = 1 $. Quần thể (I0) tự thụ phấn qua 3 thế hệ thu được quần thể (I3). Biết rằng các cá thể có sức sống như nhau. Tần số của các alen A và B trong quần thể (I3) là:

HOT  NEW "Plc" Giá Tốt Tháng 8, 2021, Thu Mua Plc Cũ Tại Hà Nội Giá Tốt Nhất

Giả sử một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là: 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa. Nếu thực hiện nghiêm chỉnh quá trình tự thụ phấn thì ở thế hệ F1 tính thành phần kiểu gen của quần thể là

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA: 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối cận huyết, cấu trúc di truyền của quần thể như thế nào?

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân ngắn. Ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,5AA + 0,4Aa + 0,1 aa = 1. Khi P tự thụ phấn liên tiếp 3 thế hệ, tính theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở F3, kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ cho tỷ lệ:

Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể giao phối với 100% cây hoa đỏ. Ở F2, số cá thể mang gen đột biến a chiếm 36%. Chọn ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ, xác suất lấy được 2 cây thuần chủng là:

Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen a trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P), số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Về mặt lý thuyết, trong số các dự đoán sau đây về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng?

(đầu tiên). Ở F5, tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P).

(2). Tần số alen A và a không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác

(3). Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P).

(4). Hiệu số giữa hai kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ không đổi

Ở một quần thể động vật, alen A quy định lông đen là trội so với alen A quy định lông trắng. Thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Do thay đổi tập tính nên các cá thể có màu lông giống nhau giao phối với nhau mà không giao phối với các cá thể khác. màu lông trên cơ thể anh ta. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

HOT  MỚI Cung Cự Giải Là Con Gì ? Chọn Màu Sơn Nhà Hợp Với Chòm Sao Bắc Giải

I. Ở thế hệ F1, kiểu gen Aa chiếm 1/3.

Bạn đang xem: Tần số alen là bao nhiêu

II. Ở thế hệ F1, kiểu hình lông trắng chiếm tỉ lệ 1/3.

III. Ở thế hệ F2, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 3/8.

IV. Ở thế hệ F2, kiểu hình lông đen chiếm tỉ lệ 5/8.

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền như sau: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Sau bao nhiêu thế hệ tỉ lệ kiểu gen Aa giảm còn 6,25%?

Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen là 10% aa, số còn lại có 2 kiểu gen AA và Aa. Sau 6 thế hệ tự phối cận huyết, tỉ lệ cá thể dị hợp trong quần thể còn lại là 0,9375%. Xác định cấu trúc ban đầu của quần thể trên?

Thế hệ F1 của một quần thể cây tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen: 0,3AABB: 0,2 Aabb: 0,4 AaBB: 0,1aaBb. Về mặt lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen aaBB ở thế hệ F4 là:

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân ngắn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Quần thể ban đầu có kiểu gen: 0,3AB / ab: 0,3Ab / aB: 0,4ab / ab. Biết rằng các cá thể có kiểu hình cây thân thấp, hoa trắng không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, sau 1 thế hệ, tỉ lệ cây hoa trắng, thân thấp là:

Một quần thể tự thụ phấn có kiểu gen sau: (0,2 frac AB aB frac De De: 0,8 frac ) AB aB frac De de ). Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.

Xem thêm: Usa là viết tắt của từ gì, Ý nghĩa của từ Usa, Usa là viết tắt của cụm từ gì

(2) Ở F2 có 25% số cá thể dị hợp về 2 cặp gen.

(3) Ở F3, xuất hiện cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen, chiếm tỉ lệ 77/160.

(4) Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp chiếm 69/85.

HOT  MỚI Cắn môi có điềm gì? có xui không?

Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân ngắn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: $ 0,3 frac Ab ab: 0,3 frac Ab aB: 0,4 frac aB ab $ . Biết rằng các thế hệ có kiểu hình cây thân thấp hoa trắng đều không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, sau 1 thế hệ, tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng là:

Một quần thể thực vật tự thụ phấn xét một gen quy định hai alen A quy định hoa đỏ là trội so với a quy định hoa trắng. Thế hệ bố mẹ trong quần thể có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 60%, biết cây hoa đỏ thuần chủng không có khả năng sinh sản. Ở thế hệ sau, tổng số cây hoa đỏ thu được với tỉ lệ 37,5%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử trong tổng số cây hoa đỏ ở thế hệ bố mẹ là?

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho 5 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai F2 là trường hợp nào sau đây:

Một. 3 đỏ: 1 vàng NS. 5 đỏ: 3 vàng
NS. 9 đỏ: 1 vàng NS. 4 đỏ: 1 vàng
e. 19 đỏ: 1 vàng NS. 100% màu đỏ
NS. 17 đỏ: 3 vàng H. 5 đỏ: 1 vàng

 

*

 

*

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát

ĐT: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở chính: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q. Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240 / GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Nguồn tổng hợp

Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
Di truyền quần the sinh 12
Xác định cấu trúc di truyền của quần the sau 2 thế hệ tự phối
Bài tập phần di truyền học quần the
Chuyên de di truyền học quần the
Công thức tính tần số alen qua các thế hệ
Giải bài tập cấu trúc di truyền của quần thể
Bài tập di truyền học quần the khó
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phong Thủy

Leave a Comment